A mediáció folyamata (a közvetítés technikája)

Előkészítő beszélgetés

A mediátor előkészítő beszélgetések során külön-külön egyeztet a felekkel, megismeri a köztük kialakult problémát, tanulmányozza a konfliktus előéletét, feltérképezi a kompromisszum lehetőségeit.

A mediáció feltétele, hogy a felek hivatalosan felkérjék közvetítésre a mediátort, a mediátor pedig elfogadja azt, ezért a felek és a mediátor aláírják a keretszerződést a közvetítői eljárás igénybevételéről.

A mediációs tárgyalás

A mediációs tárgyalás kb. 3 órás beszélgetés, amelyet a mediátor vezet az előre lefektetett szabályok szerint. A felek itt elmondják és meghallgatják egymás álláspontját, kifejtik aggodalmaikat. A mediátor a beszélgetést irányítva alkalmat ad arra, hogy összefüggéseiben megértsék a másik gondolatmenetét, képet kapjanak a probléma egy másik olvasatáról. A tárgyalás során az álláspontok lépésről lépésre közelítenek, a felek elmozdulnak a megoldás felé.

A megállapodás

A tárgyalás utolsó lépéseként a felek a mediátor segítségével egy megállapodást írnak meg, amelyben minden konfliktussal érintett kérdés rendezésre kerül.

A mediációs eljárás sikerrel zárul, ha a felek a megállapodás aláírásakor úgy érzik, hogy érdekeik megfogalmazásra kerültek benne, vagyis mindkét fél nyertesnek érzi magát. Nyertes-nyertes megoldás.

Kontroll

A mediációs ülést követően a mediátor bizonyos időszakot követően érdeklődik arról, hogy a megállapodás működőképesnek bizonyul-e. A kontrolltárgyalás garanciális. Ha a felek bizonyos kritikus elemeket nem rendeztek, vagy időközben újak merültek fel, igény szerint újabb tárgyalást lehet tartani. (tárgyalás szónál link A mediációs tárgyalás-ra)

A mediátor szerepe

A mediátor független, semmilyen érdek nem fűzi egyik félhez sem, ugyanakkor elkötelezett annak érdekében, hogy a feleket megoldáshoz segítse.

A mediátor nem ad tanácsot, sőt nem is sugallja azt. Szerepe az, hogy biztosítsa a körülményeket ahhoz, hogy a probléma témájában egy őszinte feltáró jellegű, konstruktív beszélgetés jöjjön létre.