Mi az a mediáció?

A mediáció során az egymással konfliktusban álló felek egy semleges, pártatlan harmadik fél, vagyis a mediátor közbenjárásával tisztázzák a köztük fennálló vitás kérdéseket és közösen próbálnak mindkettőjük számára elfogadható megoldást találni, megegyezni a jövő feladatait illetően.

A mediáció során nem a több pénz, nagyobb hatalom, erőfölény győz, nem is az igazság. Az érdekeknek, szükségleteknek megfelelő, érzelmileg kielégítő közös megegyezés jön létre, ami hosszabb távra is megnyugtató megoldást jelent. A hosszú és kimerítő pereskedéssel szemben a mediáció nagy előnye az, hogy gyors és a gyakorlatban végrehajtható eredménnyel zárul.

A mediációt elsősorban a családjogban, a válás járulékos kérdései körül kialakult konfliktusok rendezésére ajánlom. A mediátor dolga ilyen esetekben az, hogy a már végérvényesen és helyrehozhatatlanul megromlott házasságot segítsen lezárni, és a mediációs eljárás végén írásba foglalt egyezséggel a feleket egy nyugodt, együttműködésben épített útra irányítsa.

A jogszabály alapján

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján a mediáció olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, melynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján - a vitában nem érintett, harmadik személy [közvetítő] bevonása mellett - a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása. A közvetítő feladata, hogy a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint közreműködjön a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában.